Představujeme se

V mateřské škole s dětmi pracují paní učitelky:

 

Ve třídě Kuřátek:

paní učitelka Mgr. Kateřina Parčová a paní učitelka Eva Stoličková

 

Ve třídě Berušek:

paní učitelka Jana Přikrylová a paní učitelka Adéla Schmidtová

 

Ve třídě Koťátek:

paní ředitelka Irena Sehnalová a paní učitelka Dagmar Blatná

 

Ve třídě Sluníček:

paní učitelka Věra Večeřová a paní učitelka Alena Kolářová

 

Ve třídě Vrabčáků:

paní učitelka Bc. Anežka Resnerová, DiS.

 

 

Dále v MŠ pracují - paní Vladislava Gragůrková jako školnice, paní Gabriela Ryšavá a Eva Valachová jako uklízečky a paní Vlasta Volejníková jako pracovnice výdejny stravy.