Úplata za předškolní vzdělávání - školní rok 2015/2016

Mateřská škola Velký Týnec, příspěvková organizace, Zámecká 422,783 72 Velký Týnec

 

Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole,

kterou zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí.

 

Ředitelka Mateřské školy ve Velkém Týnci na základě § 123, zákona 561/2004 Sb. a

vyhlášky MŠMT č. 14 ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání podle

§ 6 a § 7 stanovuje částku úplaty pro období od 1. září 2015 do 31. srpna 2016

 

na 220,- Kč za kalendářní měsíc.

§6

 (4) Zákonnému zástupci dítěte, které nedocházelo do mateřské školy ani jeden den příslušného kalendářního měsíce, lze základní částku poměrně snížit na základě podané žádosti.

(5) V případě přerušení provozu mateřské školy podle § 3, na dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitelka poměrnou část výše úplaty, odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy. Takto stanovenou výši zveřejní 2 měsíce před přerušením provozu MŠ.

(6) Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce.

(7) Zákon č. 472/2011Sb., kterým byl novelizován školský zákon č. 561/2004 Sb. mění ustanovení § 123 odst.2. Nově se stanovuje v § 123 odst. 2 vzdělávání v posledním ročníku MŠ se poskytuje dítěti bezplatně po dobu jednoho školního roku. Bezúplatnost předškolního vzdělávání se uplatní pouze ve školním roce, ve kterém se dítě vzdělává v posledním ročníku MŠ poprvé.

Zákonný zástupce dítěte, které má odklad školní docházky, bude hradit úplatu za předškolní vzdělávání od 1. září 2015.

 

 

20. 5. 2015                                                             Irena Sehnalová,ředitelka MŠ